Podnikanie a zamestnanosť – otázky a odpovede

Akými konkrétnymi krokmi podporujete zamestnanosť Vy v Nových Zámkoch?

Som zamestnávateľ a snažím sa pomáhať tým, že prijímam do zamestnania výhradne Novozámčanov.
Celkovo zamestnávam skoro 30 ľudí, z toho 20 Novozámčanov. Samozrejme, som len drobný podnikateľ a nemám
čarovný prútik na vyriešenie celoplošného problému zamestnanosti, ale z pozície podnikateľa viem, čo môžem
očakávať od mesta a čo môžem vyžadovať od štátu. Ako poslanec zasa viem, čo dokážem urobiť pre podnikateľov
a čo pre nich urobiť nedokážem.

Už dlhšiu dobu sa hovorí o projekte plánovaného priemyselného parku na Nesvadskej ceste.
V akom štádiu je to v súčasnosti?

Uznesením mestského zastupiteľstva bola zriadená komisia, ktorej členom som aj ja a ktorej úlohou je znovu obnoviť
proces schvaľovania. Čiže, chceme znovu osloviť vlastníkov susedných parciel a dohodnúť sa s nimi na ochote viesť
cez svoje pozemky kanalizáciu a inžinierske siete. Je to jediná lokalita v Nových Zámkoch, kde mesto vlastní parcelu
v takej veľkej rozlohe a v jednom celku. Žiaľ nikde inde to nie je realizovateľné. Mesto potrebuje mať pripravenú lokalitu. Nemožno sa spoliehať na to, že budeme realizovať priemyselný park, až keď prejaví záujem nejaký záujemca. Najprv
musíme mať priemyselný park pripravený, a potom môžeme aktívnou účasťou na rôznych odborných seminároch hľadať investora, ktorý by prišiel do Nových Zámkov. Všetko však v rámci možností, ktoré nám štát ponúka.

Ako by mal takýto priemyselný park podľa Vás vyzerať?

Nepotrebujeme veľkého investora. Chceme viac malých investorov. Pretože veľký zahraničný investor pri lepšej príležitosti
v inej krajine „zdvihne kufre“ a odíde. Potrebujeme ten priestor hlavne pre Novozámčanov a pre najbližšie okolie,
aby ľudia našli uplatnenie potom aj v sekundárnej zamestnanosti.

Aký je Váš pohľad na aktuálnu situáciu v  zamestnanosti v meste?

Nezamestnanosť v Nových Zámkoch sa radí nad priemernú úroveň v rámci Slovenska. Treba však povedať to, že je ťažko
z toho obviňovať terajších alebo minulých poslancov, respektíve primátora. Otázka zamestnanosti je hlavne o nastavení parametrov zamestnaneckého vzťahu a to rieši politika štátu. Takisto mesto nemôže dostatočne ovplyvniť ani to, aby sa
sem potiahla diaľnica z Bratislavy na zabezpečenie potrebnej infraštruktúry. A investor príde iba vtedy, ak má dobrú
dopravnú infraštruktúru.