Martin Starzyk: „Nedovolím, aby park za nemocnicou na Holubyho ulici bol zmenený na pozemky pre výstavbu!“

Súčasťou zmeny Územného plánu Mesta Nové Zámky je opäť zrušenie nášho parku za nemocnicou v lokalite: ulica Hliníková/Holubyho, pozemky registra CKN č. 2730/1, 2732/2, 2733/2 a zámer prebudovať pozemok z plochy parkovo upravenej zelene – neobytné územie, na pozemky pre rodinné domy s vybudovaním novej cesty, čím by sa, samozrejme, navýšila aj doprava. V minulom volebnom období, ešte v októbri 2013, som dal podnet na zasadnutí Komisie územného plánovania a investičnej výstavby, aby sa táto plocha preklasifikovala na zelenú plochu, čo sa aj úspešne zrealizovalo. Vďaka tomu ostala táto zelená plocha parkom a cesta sa preklasifikovala na menej vyťaženú.

 

Niekto chce však opäť meniť existujúci stav. To znamená zmeniť zelený park na plochu pre výstavbu domov.

Zodpovedne môžem vyhlásiť, že pokiaľ budem poslancom za prvý volebný obvod, tak nedopustím, aby sa tento park zrušil. Mám na to veľa dôvodov. Žiadajú ma o to obyvatelia nášho obvodu a v Meste Nové Zámky je to jedno z mála zelených miest v centre mesta. Nezrušíme si predsa zeleň v meste, ktorú stačí iba revitalizovať a mali by sme park na závidenie. Developeri si budú musieť nájsť inú lokalitu.

Niektorí poslanci nenamietali proti tomuto bodu zmeny územného plánu. Vzhľadom k tomu, že sa doteraz náš park nerevitalizoval, vidím v tom jednoznačný zámer: zastavať všetko pre developerov, tak ako zeleň na ulici S.H. Vajanského.

Pokiaľ mi s tým pomôžu naši voliči, som presvedčený, že dotiahnem revitalizáciu nášho parku za nemocnicou tak, ako som dotiahol revitalizáciu parku na Andovskej ulici, kde tiež chceli stavať developeri a kľudne aj proti vôli mojich protikandidátov.

 

 

 

….