Dosiahnuté výsledky za rok 2018

Milí spoluobčania, celé volebné obdobie som sa usiloval, nielen ako poslanec, pracovať pre ľudí. Snažil som sa, aby po mne niečo hmatateľné zostalo. Prajem každému občanovi, aby mal takého poslanca, s ktorým bude spokojný. Ja sám by som bol rád, keby niektorý poslanec za prvý volebný obvod bol aspoň o trochu aktívnejší ako ako ja. Nech sa páči, predkladám bilanciu…“

Čo sa mi podarilo:

  • Podporil som zorganizovanie leteckého dňa, aby sa mohol opäť po dvoch rokoch uskutočniť v Nových Zámkoch za vysokej účasti vystupujúcich ako aj publika.
  • Opakovane som interpeloval sfunkčnenie artézskej studne na Andovskej ulici.
  • Upozornil som na nedoriešený priechod pre chodcov pri cintoríne na Nitrianskej ceste, aby nekončil v tráve a aby sa k nemu vybudoval bezbariérový vstup, čo sa aj zrealizovalo.
  • Navrhol som zaradenie parku na ul. M. R. Štefánika (oproti Gymnáziu) do plánu obnovy a zveľadenia zelených plôch v meste. Mesto sa na tento môj podnet zaviazalo k celkovej revitalizácii parku.
  • Ako poslanec MsZ som nedovolil a pokiaľ budem poslancom nedovolím, aby sa park za nemocnicou zmenil na výstavbu pre developerov a aby sa vybudovala nová cesta, ktorá by zvýšila dopravu.
  • Pokiaľ budem poslancom, budem proti výstavbe spaľovne v Nových Zámkoch.

Čo sa mi nepodarilo:

  • Aj napriek opakovanému úsiliu sa mi nepodarilo zariadiť opravu a skultúrnenie artézskych studní.
  • Nepodarilo sa mi presadiť prioritnú agendu vybudovania ďalšieho mosta cez rieku Nitra od ul. S. H. Vajanského smerom na Nesvadskú cestu, vrátane aktívnejšieho angažovania sa do vybudovania obchvatu mesta.
  • Nepodarilo sa mi presadiť rozpočet mesta tak, aby boli hájené záujmy občanov a nezvyšoval sa dlhodobý dlh mesta, ktorý sa neustále navyšuje.