Aktivity

Aktivity

Aktuálne dianie

Stručný prehľad aktuálnych udalostí a aktivít viac…

Dosiahnuté výsledky

Podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v období rokov 2011-2014: viac…

Ako som odpovedal?

Prehľad odpovedí na otázky z nasledovných oblastí:

Pozn.: Podrobnejšie informácie o jednotlivých bodoch hlasovania MsU sú k dispozícii na: Uznesenia MsZ a Zápisnice zo zasadaní MsZ