V prvom rade, som jedným z vás – radovým občanom, ktorý sa snaží žiť dôstojne a na úrovni.

Moje meno je Martin Starzyk a som lekár, ktorý má pacientov – nie zákazníkov. Som manžel, otec dvoch dcér, spravodlivý zamestnávateľ a regionálny politik.

Dve volebné obdobia som bol poslancom v mestskom zastupiteľstve v mojom rodnom meste, v Nových Zámkoch. Z tejto pozície som pre občanov dokázal urobiť činy ako vytvorenie kruhového objazdu, upratanie niektorých ulíc a omnoho viac.

Viem aj počúvať a nielen hovoriť. Sám totiž viem , aké to je, keď ľud iba počúva. Dávam vám  šancu rozprávať, diskutovať a to všetko na stretnutiach s občanmi.

„Nielen hovoriť, ale aj počúvať“

Moje ciele

Komunita je pre mňa dôležitá a preto rozdávať sa pre ňu je prirodzené.
Mojou celoživotnou snahou je poctivo, zodpovedne a čo najlepšie pristupovať k:

  • zdraviu svojich pacientov, ako lekár,
  • problémom našich občanov, ako miestny politik,
  • zamestnanosti, ako ústretový a spravodlivý zamestnávateľ.

Vzdelanie a príprava

2008 – 2012

Philosophiae doctor (PhD.)

Nové trendy v oblasti zneškodňovania nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti.Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. v Bratislave, odbor Verejného zdravotníctva,
www.vssvalzbety.sk.

2008 – 2010

Master of Business Administration (MBA) Senior Executive (SE)

Strategický manažment, strategické riadenie pre top – manažérov. Schopnosť strategicky riadiť organizáciu,
jej funkčné oblasti – financie, výroba, ľudské zdroje a znalosti, marketing, informačné technológie, logistika,
výskum a vývoj, atď. Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.) v spolupráci s britskou
Nottingham Trent University, Lidická 81, 602 00 Brno,
www.bibs.cz.

1998 – 2004

Špecializačná atestácia z
odboru všeobecná chirurgia

Špecializácia v lekárskom odbore – všeobecná chirurgia, Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave (FVZ, SZU) Limbová 12, 833 03 Bratislava 37,
www.szu.sk.

1992 – 1998

Medicinae universae doctor (MUDr.)
lekár všeobecnej medicíny

3. Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Ruská 87, 100 00 Praha Vinohrady,
www.lf3.cuni.cz/cs/

Prax

25. 02. 2005 – doteraz

lekár

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore – chirurgia. CHIRURGIA, s.r.o.
Zdravotníctvo – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia, www.chirurgia.name.

25. 02. 2005 – 04. 03. 2015

riaditeľ, manažér

Kompletná agenda manažmentu a strategického riadenia. CHIRURGIA, s.r.o.
Zdravotníctvo – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia, úrazová chirurgia, cievna chirurgia.

01. 09. 1998 – 01.10. 2006

lekár

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore – chirurgia. FNsP Nové Zámky, Slovenská 11, 940 01 Nové Zámky.
Zdravotníctvo – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore.